NEUMAN INVEST Realizace

Dotace Nová zelená úsporám v Praze

O Programu

Program Ministerstva životního prostředí, administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR, podporuje energeticky úsporné rekonstrukce, bytových domů, výměnu nevyhovujících zdrojů na vytápění a využívání obnovitelných zdrojů energie. Pro rok 2015 je připravena částka 500 mil. Kč pro bytové domy na území hlavního města Prahy. Žádosti budou přijímány od 15.5.2015 do 31.10.2015 nebo do vyčerpání finančních prostředků. Žádat bude možné na opravy bytových domů, které proběhly po 1.1.2015.

 

Cíle Programu

Hlavním cílem programu je zlepšení stavu životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2), dále pak úspora energie v konečné spotřebě a stimulace ekonomiky ČR s dalšími sociálními přínosy, kterými jsou například zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů.

 

Na co je možné dotaci žádat?

V rámci programu jsou podporována opatření, která vedou ke snížení energetické náročnosti budov, a to zejména formou zateplení obvodových plášťů a výměny výplní stavebních otvorů (oken a dveří). Dále výměna neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel) a instalace technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a rekuperace tepla z odpadního vzduchu (solární termické systémy a jednotky nuceného větrání s rekuperací). Princip přiznání výše dotace je velmi jednoduchý. Čím více je snížena energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím větší je i míra finanční podpory.

 

Pokud uvažujete o zateplení vašeho bytového domu a chtěli by jste získat dotace na jeho revitalizaci a nevíte si rady se zajištěním veškerých dokumentů, neváhejte nás kontaktovat.

<< Dotační programy

Novinky

Dotace pro mimopražské bytové domy IROP

01. 11. 2016

Dne 18.12.2015 byl spuštěn dotační program na revitalizace bytových domů mimo Prahu...

více...

Dotace pro Bytové domy

09. 04. 2015

Dne 1.4.2015 byl spuštěn dotační program Nová zelená úsporám. Tento program bude probíhat...

více...
"NEUMAN - INVEST s.r.o. IČ: 27537013 | e-mail: info@neuman-invest.cz | mobil: +420 603 544 936